Hướng dẫn viên du lịch: “Mong có việc là may mắn lắm rồi chứ không mơ đến chuyện thưởng Tết”

Đối với người lao động thuộc ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn… thì năm nay gần như không có thưởng Tết. Nhiều người hy vọng dịch bệnh chóng qua để công việc ổn định lại. Năm 2020, dịch bệnh gây ra ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch Việt Nam. Khách quốc tế […]

Continue Reading